V místech, která nejsou přístupná pro náš traktor s čelním nakladačem, povoláváme do služby mini nakladače. Díky široké škále pracovních adaptérů s nimi provádíme tyto práce:

 

- zemní práce s těžební lžící

- manipulace se sypkými hmotami velkoobjemovou lžící

- nakládání palet s paletizačními vidlemi

- převoz větví, sena vidlemi s hydraulickým přidržovačem

- rekultivace a prokypření terénu půdní frézou

- likvidace přerostlého plevele (ruderálu) a náletových dřevin mulčovačem SAFETY nebo mulčovacím nástavcem

- zametání ploch smetákem se zachytávací vanou

- likvidace prorůstající trávy z obrubníků drátěným kartáčem

- zimní údržba chodníků válcovým kartáčem

- odhrnování sněhu sněhovou radlicí

- zimní posyp tuhými materiály taženým vozíkem s hydraulicky poháněným rozhazovacím zařízením

 

 

 

zpět nahoru