Při dosekávání břehových převisů kolem toků řek, příkopů, náspů a zářezů jsme používali ruční křovnořezy.

 

To mnohdy nesplňovalo požadavky našich zadavatelů na nutnost mulčování travní hmoty. Hmotu jsme museli pracně shrabovat, odvážet a likvidovat. Tento nedostatek jsme se rozhodli odstranit zakoupením neseného příkopového ramene s pracovním dosahem až 6m a mulčovací hlavou s mulčovacími kladivy o záběru 125 cm.

 

Díky použití ramene dokážeme mulčovat takřka celou členitou a běžným prostředkům nedostupnou travnatou plochu, včetně náletových dřevin a minimalizovat tak podíl nutných ručních prací pro kvalitní odvedení zakázky.

 

 

zpět nahoru