V létě jsme rozšířili náš technický park o další specializovaný stroj, RoboFlail One.

Jedná se o samochodný dálkově ovládaný pásový stroj, který je určen pro intenzivní a extenzivní údržbu travnatých a zarostlých ploch v prudkých svazích.

RoboFlail byl vyvinut pro intenzivní a extenzivní údržbu čistě travnatých i zarostlých svahů o sklonu více jak 50st (dle únosnosti podloží). Svým speciálním mulčovacím ústrojím ESM se záběrem 122cm je schopen vyčistit svahy s náletovými dřevinami do průměru kmene 5 cm. Pokud potřebujete udržovat zarostlé a zanedbané břehy silničních a železničních náspů a zářezů, je pro vás naše služba s tímto strojem ideálním a efektivním řešením.

 

 

zpět nahoru